logo www.media.zaufania.pl

www.media.zaufania.pl

Ođrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856 58 15

"Pomóc każdemu w sposób, który najlepiej rozwiąże jego problemy"

Regulamin korzystania ze strony www.media.zaufania.pl

  1. Strona jest własnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
  2. Odpowiedzi na mail-e udzielane są przez specjalistów pracujących w PIK w Świdnicy.
  3. Strona www.media.zaufania.pl jest przeznaczona dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego, lecz korzystać z niej mogą wszyscy potrzebujący.
  4. Pomoc świadczona przez specjalistów PIK poprzez stronę internetową www.media.zaufania.pl lub bezpośrednio w PIK jest bezpłatna.
  5. Pomoc, konsultacje i porady udzielane za pomocą strony www.media.zaufania.pl skierowane są do mieszkańców powiatu świdnickiego.
  6. Wszystkie kontakty mailowe pomiędzy klientami, a specjalistami PIK są ukryte dla innych użytkowników strony oraz podlegają ochronie zgodnie z etyką zawodową specjalistów.
  7. Specjaliści udzielają odpowiedzi na pytania klientów będących mieszkańcami powiatu świdnickiego.
  8. Osoby używające strony niezgodnie z przeznaczeniem nie będą otrzymywały odpowiedzi, a ich kontakt ze specjalistami może być zablokowany.
  9. Korzystanie z tego portalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.