logo www.media.zaufania.pl

www.media.zaufania.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856 58 15

"Pomóc każdemu w sposób, który najlepiej rozwiąże jego problemy"

Baza danych innych instytucji...

Adresy Ośrodków Interwencji Kryzysowej dostępne są na stronie:
http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie dostępna na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

ul. Jagiellońska 23

58-100 Świdnica

(074) 85 82 200 lub (074) 85 20 417

Komisariat Policji w Świebodzicach

ul. Wiejska 22b

58-160 Świebodzice

telefon - (074) 854-06-22 lub (074) 854-06-23

Komisariat Policji w Strzegomiu

ul. Czerwonego Krzyża 1

58-150 Strzegom

telefon - (074) 855-19-97 lub (074) 855-19-91

Komisariat Policji w Żarowie

ul. Ogrodowa 2

58-130 Żarów

telefon - (074) 858-05-77 lub (074) 858-85-07

Posterunek Policji w Jaworzynie Śląskiej

ul. Wolności 2

58-140 Jaworzyna Śląska

telefon - (074) 858-82-07 lub (074) 858-81-47

Posterunek Policji w Marcinowicach

ul. Kwiatowa 1

58-124 Marcinowice

telefon - (074) 858-51-70

Posterunek Policji w Dobromierzu

Plac Wolności 24

58-170 Dobromierz

telefon - (074) 858-62-07

Sąd Rejonowy w Świdnicy

ul. L. Okulickiego 2-4

58-100 Świdnica

Centrala telefoniczna

tel. 074 851 84 00

fax 074 853 40 98

Punkt Informacyjny

tel. 074 851 84 60

mail: srs@swidnica.sr.gov.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Pionierów 14

58-100 Świdnica

tel./fax 074 852-23-34

e-mail: sekretariat@poradniaswidnica.pl

www.poradniaswidnica.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

58-160 Świebodzice

ul. M. Skłodowskiej - Curie 9

(budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach) Telefony:

74/ 665-57-76

74/ 662-29-13

Fax:74/ 665-57-76

E-mail: pppswieb@wp.pl

pppswieb@pppswieb.pl

Adres www: www.pppswieb.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZEGOMIU

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 16A

58-150 STRZEGOM

telefon: 074/8550689

e-mail: poradnia_strzegom@poczta.onet.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 15

58-100 Świdnica

tel./fax /74/ 852-13-27

e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. B. Głowackiego 4

58-100 Świdnica

(budynek Urzędu Gminy)

tel.: +48 74 852-30-67

e-mail: gops@gmina.swidnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach

ul. M. J. Piłsudskiego 8

58-160 Świebodzice

tel.: 074 - 6669582 - Sekretariat

074 - 6669588 - Informacja

lub na adres e-mail: ops_swiebodzice@poczta.wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

58-140 Jaworzyna Śl., ul .Wolności 9

woj. dolnośląskie

tel. (074) 8584223

Ośrodek Pomocy Społecznej

58-124 Marcinowice, ul. Tuwima 22

woj. dolnośląskie

tel. (074) 8585222

Ośrodek Pomocy Społecznej

58-130 Żarów, ul .Armii Krajowej 53

woj. dolnośląskie

tel. (074) 8580745; fax. (074) 8580745

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu

58-173 Dobromierz, ul. Cmentarna 14

tel.: (074) 85 86 237

e-mail: gops@dobromierz.pl

e-mail: opsdobromierz@interia.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

58-150 Strzegom

ul. Bankowa 13

tel. (74) 855-09-16

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy

Tel. 074 /85-62-904